2006

Στοιχεία Μαθητή Πανεπιστήμιο Όνομα 
πτυχίου
 Μαύρου Ευμορφίλη του  Παράσχου Michigan B.C.C.E.
 Τσιόκας  Κωνσταντίνος του  Φωτίου Michigan B.C.C.E.