2005

Στοιχεία Μαθητή

Πανεπιστήμιο Όνομα 
πτυχίου
Δούδα Μυρτώ του Δημητρίου Michigan E.C.C.E.
Φάρα Συλβάνα του Σύρια
Καραγιαννόπουλος Ιωάννης του Πασχάλη
Κωνσταντινίδης Γεώργιος του Δημητρίου
Κουτσογιάννης Συμεών του Κωνσταντίνου
Μελίτου Ολυμπία του Αθανασίου
Τσότσκας Αναστάσιος του Δήμου
Προβίσταλη Εμμανουέλα του Αγγέλου
Αθανασίου Χριστίνα του Γεωργίου
Νησνιανίτζε Ηρακλής του Μιχαήλ
Κιόσια Ερσίντα του Σοφοκλή
Στεφανίδου Παναγιώτα του Γεωργίου
Γκούμας Σωκράτης του Θεοδώρου
Τσαγκαρίδης Χρήστος του Κωνσταντίνου