Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
1 Κουτρουλού Ιωάννα word-excel-internet-outlook 92
2 Μπόμης Διαμαντής word-excel-internet-outlook 89