Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
1 Ασβεστόπουλος Δημήτριος Ms Int. Exp 8 & Outlook 2007 97
2 Κουμπάρου Βασιλεία Αμαλία Ms Excel 2007 94
3 Μπαταλογιάννη Στεφανία Ms Word 2007 81