Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
1 Ατζαμιδάκης Ιωάννης MS Access 2016 92
2 Γκίκας Ιωάννης WORD - EXCEL - INTERNET 84
3 Δημητρακοπούλου Ελένη Μαρία WORD - EXCEL - INTERNET 87
4 Κιτσίκογλου Αριστείδης WORD - EXCEL - INTERNET 95
5 Λεπίδας Θεόφιλος WORD - EXCEL - INTERNET 87