Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
1 Μαυρομματίδης Ανέστης Ms Word 2007-Excel 2007-Internet 84
2 Μπαντίκου Μυρτώ Ms Word 2007-Excel 2007-Internet  92
3 Σοφιανόπουλος Θεόφιλος Ms Word 2007 97
4 Σοφιανόπουλος Θεόφιλος Ms PowerPoint 2007 83
5 Σπανίδης Δημήτριος Ms Excel 2007 94
6 Τζίμου Χριστίνα Ms Word 2007-Excel 2007-Internet 89