Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
1 Ασπρογιαννίδου Μαρία Int. Exp 8 & Outlook 2007 83
2 Κονταντώνη Άννα Excel 2007 94
3 Μπουντζουκίδου Δήμητρα PowerPoint 2007 89
4 Σαπλαχίδου Ελένη Int. Exp 8 & Outlook 2007 89