Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
1 Ατζαμιδάκης Ιωάννης Ms Windows 7 92
2 Καραγιάννη Χάϊδω  Πασχαλιά Ms Int. Exp 8 & Outlook 2007 83
3 Σπανίδης Δημήτριος Ms Word 2007 81
4 Χρυσομάλλης Αθανάσιος Ms Word 2007 75