Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
1 Ατζαμιδάκης Ιωάννης Ms Int. Exp 11 & Outlook 2016 83
2 Κουρμπέλη Βασιλική Ms Int. Exp 11 & Outlook 2016 78
3 Μπρούσας Μπρούσας Ευάγγελος MS Windows 10 81