Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
1 Λέκα Αγγελική Ms Int. Exp 8 & Outlook 2007 81
2 Πάνου Παναγιώτης Ms Access 2007 83
3 Σαπλαχίδου Ελένη Ms Word 2007 76