Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
1 Κονταντώνη Άννα Ms Windows 7 89
2 Κουρκούμπας Θεοδόσιος Ms Access 2007 92
3 Μπουντζουκίδου Δήμητρα Ms Excel 2007 92