Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
1 Διαμαντοπούλου Ευγενία Ms Excel 2007 97
2 Ρόϊδου Χρυσούλα Ms Int. Exp 8 & Outlook 2007 78