Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
1 Αλεξανδροπούλου Φωτεινή WORD - EXCEL - INTERNET 87
2 Κωνσταντινίδης Κλεάνθης WORD - EXCEL - INTERNET 89
3 Μαλουσίδου Θωμαή WORD - EXCEL - INTERNET 75
4 Μπρούσας Μπρούσας Ευάγγελος Υπηρεσίες Διαδικτύου 97
5 Πακαταρίδου Βικτώρια WORD - EXCEL - INTERNET 92
6 Παπαζωγράφος Ευθύμιος WORD - EXCEL - INTERNET 84
7 Χατζηθεοδώρου Χρυσούλα WORD - EXCEL - INTERNET 92