Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
1 Κουρμπέλη Βασιλική Ms PowerPoint 2007 92
2 Σπανίδης Δημήτριος Ms Int. Exp 8 & Outlook 2007 78
3 Τζίμου Χριστίνα Ms PowerPoint 2007 78
4 Τσιμηρίκα Κωνσταντία Ms WORD 2007-EXCEL2007-INTERNET 86