Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
1 Γραμμένου Μαρία Ms Excel 2007 94
2 Κουρκούμπας Θεοδόσιος Ms PowerPoint 2007 89
3 Κουρκούμπας Θεοδόσιος Ms Windows 7 75
4 Πενλίογλου Χρυσούλα Ms Excel 2007 94
5 Χουρμουζιάδου Ηλέκτρα Ms Excel 2007 97
6 Χουρμουζιάδου Ηλέκτρα Ms Int. Exp 8 & Outlook 2007 97