Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
1 Κλάιν Σαμαρά Σεβαστή Ms Windows 7 83
2 Μπάκα Χριστίνα Ms Int. Exp 8 & Outlook 2007 94