Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
1 Δέα Μαρία WORD - EXCEL - INTERNET 84
2 Καπλάνη Αντωνία MS Word 2016 97
3 Κούτλας Κωνσταντίνος Δημήτριος MS Excel 2016 86
4 Κούτλας Κωνσταντίνος Δημήτριος MS Word 2016 75
5 Μοσχοπούλου Αναστασία MS PowerPoint 2016 97
6 Μπρούσας Μπρούσας Ευάγγελος MS Word 2016 89
7 Χατζημιχαήλ Χρυσαυγή WORD - EXCEL - INTERNET 70