Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
1 Ελευθεριάδου Ευαγγελία Χειρισμός  Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων 78
2 Μπουντζουκίδου Δήμητρα Βάσεις Δεδομένων 89
3 Τρικκαλιώτης Δημήτριος Υπολογιστικά Φύλλα 100