Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
1 Αναγνωστάκης Θεοφάνης WORD - EXCEL - INTERNET 84
2 Γιουζέπας Ραφαήλ Νικόλαος MS Access 2016 83
3 Γλάνος Ιωάννης WORD - EXCEL - INTERNET 89
4 Εμμανουηλίδης Παύλος WORD - EXCEL - INTERNET 87
5 Λεπίδας Κωνσταντίνος MS Windows 10 92
6 Μυλωθρίδης Σπυρίδων MS Windows 10 83
7 Νικολού Ιωάννα MS Access 2016 83
8 Παπαδοπούλου Μαρία WORD - EXCEL - INTERNET 84
9 Πεκλάρης Γεώργιος WORD - EXCEL - INTERNET 98
10 Πιπέρης Στέργιος WORD - EXCEL - INTERNET 95
11 Σαουλίδης Παναγιώτης Ms Int. Exp 11 & Outlook 2016 81
12 Σοφιανόπουλος Σωτήριος WORD - EXCEL - INTERNET 98
13 Σπυρίδου Βασιλική MS Windows 10 83
14 Σπυρίδου Βασιλική MS Access 2016 83
15 Σπυρίδου Βασιλική MS PowerPoint 2016 83