Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
1 Κλάιν Σαμαρά Σεβαστή Ms Access 2007 92
2 Λέκα Αγγελική Ms Excel 2007 83
3 Μαρκιανίδης Ευστάθιος Ms Windows 7 86
4 Μωραΐτης Γεώργιος Ms PowerPoint 2007 81