Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
1 Κλάιν Σαμαρά Σεβαστή Ms Word 2007 78
2 Κλάιν Σαμαρά Σεβαστή Ms Excel 2007 100
3 Λέκα Αγγελική Ms Windows 7 78
4 Πολυχρονίδου Αθηνά Ms Int. Exp 8 & Outlook 2007 92
5 Πολυχρονίδου Αθηνά Ms Access 2007 89
6 Ρεΐζη Ευγενία Ms Windows 7 83
7 Χαμαλίδης Στέφανος Ms Int. Exp 8 & Outlook 2007 83
8 Χαμαλίδης Στέφανος Ms Excel 2007 81