Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
1 Κούτλας Κων/νος Δημήτριος Ms Int. Exp 11 & Outlook 2016 83
2 Μοσχοπούλου Αναστασία MS Access 2016 97