Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
1 Νικολού Ιωάννα WORD - EXCEL - INTERNET 78
2 Παπαδοπούλου Μαρία MS Windows 10 86
3 Σταμπουλής Ραφαήλ WORD - EXCEL - INTERNET 75
4 Χαραλαμπίδης Ιωάννης MS Windows 10 78
5 Χλώρου Αλεξάνδρα WORD - EXCEL - INTERNET 73