Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
1 Αλεξοπούλου Θωμαή Ms Int. Exp 8 & Outlook 2007 94
2 Αλεξοπούλου Θωμαή Ms Excel 2007 97