Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
1 Γιουζέπας Ραφαήλ Νικόλαος MS PowerPoint 2016 100
2 Κυριάκου Μαρία Αργυρή MS Word 2016 89
3 Κυριάκου Μαρία Αργυρή MS Excel 2016 81
4 Λεπίδας Κωνσταντίνος WORD - EXCEL - INTERNET 95
5 Μπακρατσάς Δημήτριος WORD - EXCEL - INTERNET 98
6 Νικολού Ιωάννα MS PowerPoint 2016 75
7 Σπυρίδου Βασιλική WORD - EXCEL - INTERNET 84
8 Χαραλαμπίδης Ιωάννης MS PowerPoint 2016 78