Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
1 Βερζαμάνη Ευαγγελία MS Word 2016 86
2 Εμμανουηλίδης Παύλος MS PowerPoint 2016 92
3 Εμμανουηλίδης Παύλος MS Access 2016 78
4 Κορόσογλου Ηρακλής WORD - EXCEL - INTERNET 95
5 Λεπίδας Κωνσταντίνος MS Access 2016 94
6 Φλώρου Άννα WORD - EXCEL - INTERNET 81