Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
1 Καραγιάννη Χάϊδω  Πασχαλιά Ms Excel 2007 94
2 Κουμπάρου Βασιλεία Αμαλία Ms Int. Exp 8 & Outlook 2007 83