Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
1 Δημητρακοπούλου Ελένη Μαρία MS Windows 10 92
2 Χαραλαμπίδης Ιωάννης word-excel-internet-outlook 78