Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
1 Αθανασιάδου Αθηνά Ms Windows 7 86
2 Κουρμπέλη Βασιλική Ms Windows 7 75
3 Κωνσταντινίδου Στυλιανή WORD 7 - EXCEL 7 - INTERNET 7  92
4 Μπαλασάς Δημήτριος Ms Windows 7 78
5 Νασίρ Ζωή Ms Word 2007 94
6 Νασίρ Ζωή Ms Excel 2007 97