Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
1 Ζουμπουλίδου Έλλη Ms Excel 2007 97
2 Ζουμπουλίδου Έλλη Ms Int. Exp 8 & Outlook 2007 83
3 Καλαϊτζίδου Σαββίνα Ms Excel 2007 89
4 Κουγιμτζή Θεοδώρα Ms Int. Exp 8 & Outlook 2007 89
5 Πολυχρονίδου Αθηνά Ms Windows 7 89
6 Σκοπίδης Αναστάσιος Ms Excel 2007 89
7 Σκοπίδης Αναστάσιος Ms Int. Exp 8 & Outlook 2007 97
8 Στερνιώτη Μαρία Ms Word 2007 75
9 Στερνιώτη Μαρία Ms Int. Exp 8 & Outlook 2007 89
10 Στερνιώτη Μαρία Ms Excel 2007 94
11 Συροπούλου Πηνελόπη Ms Int. Exp 8 & Outlook 2007 94