Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
1 Μπουντζουκίδου Δήμητρα Ms Int. Exp 8 & Outlook 2007 86
2 Τρικκαλιώτης Δημήτριος Ms Int. Exp 8 & Outlook 2007 86