Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
1 Καλαϊτζίδου Σαββίνα Ms Word 2007 75
2 Μπάκα Χριστίνα Ms Word 2007 94
3 Πάνου Παναγιώτης Ms Windows 7 97