Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
1 Ατζαμιδάκης Ιωάννης MS PowerPoint 2016 89
2 Γεωργιάδης Γεώργιος Ms WORD - EXCEL & Int. Exp 11 78
3 Μπρούσας Ευάγγελος MS PowerPoint 2016 92