Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
1 Κατερινάκη Σοφία Ms Excel 2007 83
2 Κονταντώνη Άννα Ms Word 2007 94
3 Πενλίογλου Χρυσούλα Ms Int. Exp 8 & Outlook 2007 92