Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
1 Ατζαμιδάκης Ιωάννης Ms Word 2007 92
2 Καράνταη Σουλτάνα Μαρία MS WORD 2007-EXCEL 2007-INTERNET 92
3 Κουρμπέλη Βασιλική Ms Word 2007 89
4 Μιχόπουλος Πολυχρόνης MS WORD 2007-EXCEL 2007-INTERNET 89
5 Ρόϊδου Χρυσούλα Ms Excel 2007 94
6 Σοφιανόπουλος Θεόφιλος Ms Windows 7 86
7 Σοφιανόπουλος Θεόφιλος Ms Int. Exp 8 & Outlook 2007 92
8 Τριανταφύλλου Γεώργιος MS WORD 2007-EXCEL 2007-INTERNET 97
9 Τσιαλός Αθανάσιος Ms Windows 7 81