Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
1 Πάνου Παναγιώτης Ms PowerPoint 2007 89
2 Πολυχρονίδου Αθηνά Ms Word 2007 83