Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
1 Γρίντζου Ελένη MS Word 2016 86
2 Μοσχοπούλου Αναστασία word-excel-internet-outlook 89
3 Παπαδόπουλος Ζαννής Ανάργυρος word-excel-internet-outlook 89
4 Σοφιανόπουλος Θεόφιλος MS Excel 2016 94