Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
1 Κώστα Γεωργία Ms Int. Exp 8 & Outlook 2007 97
2 Κώστα Γεωργία Ms Excel 2007 97
3 Κώστα Γεωργία Ms Word 2007 94
4 Μπουντζουκίδου Δήμητρα Ms Windows 7 78
5 Τρικκαλιώτης Δημήτριος Ms Word 2007 89
6 Τσιαουσίδου Γεωργία Ms Excel 2007 81