Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
1 Καλαϊτζίδου Σαββίνα Ms Int. Exp 8 & Outlook 2007 92
2 Κλάιν Σαμαρά Σεβαστή Ms Int. Exp 8 & Outlook 2007 92
3 Κλάιν Σαμαρά Σεβαστή Ms PowerPoint 2007 92
4 Λέκα Αγγελική Ms Word 2007 75
5 Μπαταλογιάννη Στεφανία Ms Excel 2007 89
6 Πάνου Παναγιώτης Ms Int. Exp 8 & Outlook 2007 94