Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
1 Πακαταρίδου Βικτώρια MS Windows 10 81
2 Φιλιππαίος Χατζούδας Μάριος word-excel-internet-outlook 86