Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
1 Αθανασιάδου Αθηνά Ms Int. Exp 8 & Outlook 2007 86
2 Κωνσταντινίδου Θωμαή Ms WORD-Ms EXCEL- Ms Int. Exp 8  92
3 Μοσχοπούλου Αναστασία Ms Windows 7 81