Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
1 Καλαϊτζίδου Μαγδαληνή Ms WORD - EXCEL & Int. Exp 11 87
2 Καλτσάς Δημήτριος Ms WORD - EXCEL & Int. Exp 11 95
3 Κυριατζίδης Κυριατζής Ms WORD - EXCEL & Int. Exp 11 81
4 Λέφα Αναστασία Ms WORD - EXCEL & Int. Exp 11 89
5 Σοφιανός Εμμανουήλ MS Access 2016 94
6 Τάσση Σουσάνα Ms WORD - EXCEL & Int. Exp 11 81
7 Χριστοδούλου Γαρουφαλλιά Ms WORD - EXCEL & Int. Exp 11 87