Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
1 Ιωσηφίδης Κωνσταντίνος Ms Windows 7 89
2 Μπαταλογιάννη Στεφανία Ms Int. Exp 8 & Outlook 2007 83
3 Χρυσομάλλης Αθανάσιος Ms Int. Exp 8 & Outlook 2007 92