Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
1 Βέλκος Νικόλαος WORD - EXCEL - INTERNET 73
2 Γκορίδου Χριστίνα WORD - EXCEL - INTERNET 73