Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
1 Ζέρβα Αικατερίνη Ms WORD - EXCEL 2016 & Int. Exp 11 75
2 Μπρούσας  Ευάγγελος MS Excel 2016 89