Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
1 Βασιλειάδου Πηνελόπη Ms WORD-Ms EXCEL- Ms Int. Exp 8 84