Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
1 Ασβεστόπουλος Δημήτριος Ms Excel 2007 92
2 Εφραιμίδης Κυριάκος Ms Excel 2007 94
3 Καπνίδου Μαρία Ιωάννα Ms Int. Exp 8 & Outlook 2007 89
4 Κουμπάρου Βασιλεία Αμαλία Ms Word 2007 78
5 Μελάς Γεώργιος Χρήστος Ms Windows 7 75