Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
1 Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος word-excel-internet-outlook 81
2 Κωνσταντινίδου Αλεξάνδρα word-excel-internet-outlook 84
3 Μιχαηλίδου Νίκη word-excel-internet-outlook 89
4 Μπρούσας Μπρούσας Ευάγγελος MS Access 2016 86