Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
1 Γιουζέπας Ραφαήλ Νικόλαος WORD - EXCEL - INTERNET 78
2 Χαραλαμπίδης Ιωάννης MS Access 2016 78