Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
1 Γιουζέπας Ραφαήλ Νικόλαος MS Windows 10 89
2 Εμμανουηλίδης Παύλος MS Windows 10 89
3 Λεπίδας Κωνσταντίνος MS PowerPoint 2016 94
4 Μυλωθρίδης Σπυρίδων WORD - EXCEL - INTERNET 92
5 Χοβαρδάς Ραφαήλ WORD - EXCEL - INTERNET 87